กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด (22 พฤศจิกายน 2566)

วันนี้ (26 มิ.ย.66) นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต เขาไม้แก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.เขาไม้แก้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.เขาไม้แก้ว เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก กับโรงเรียนบ้านภูไทร โดยมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
"รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"

ขึ้นบนสุด