ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2567

 :  02 เม.ย. 2567
วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว เป็นประธานเปิด ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว คณะ อสม.ต.เขาไม้แก้ว โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน โดยมีคุณทุเรียน ยังเดช วิทยากรด้านการนำเต้นเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพร่างกาย และได้ทำกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งระหว่าง ผู้สูงอายุด้วยกัน และบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งให้ผู้สูงอายุนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้

มอบนโยบายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2567  

 :  27 มี.ค. 2567
วันที่ 27  มีนาคม 2567 นายจำเนียร  กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว         เป็นประธานในการประชุม
มอบนโยบายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2567  โดยมีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในองค์กร เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ภายในองค์กร  โดยในการประชุมครั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  ได้มอบนโยบาย ถ่ายทอด องค์ความรู้ และเสริมสร้าง   ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก/สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้มีการดำเนินโครงการรณรงค์งดให้และรับของขวัญหรือของกำนัล ในทุกส่วนงานภายในต่อไป
 

พิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับเด็กเล็กที่จบการศึกษา ระดับเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

 :  25 มี.ค. 2567
22 มีนาคม 2567 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  นายบัญชา  อุดง  นายมโนธัช  กีทีปกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นางสาวพิชยา จันทร์เจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พันจ่าเอกเจษฎา  ครองยุติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เข้าร่วม
พิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับเด็กเล็กที่จบการศึกษา ระดับเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว

การแข่งขัน​ เดิน​-วิ่ง​ เขาไม้แก้วมินิมาราธอน ครั้งที่1​ ณ​ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

 :  25 มี.ค. 2567
วันที่ 24 มีนาคม2567) ​เวลา05.30น.​นายจำเนียร​ กีทีปกูล​ นายก​ อบต.เขาไม้แก้ว​ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
การแข่งขัน​ เดิน​-วิ่ง​ เขาไม้แก้วมินิมาราธอน ครั้งที่1​ ณ​ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว​ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา​ อบต.เขาไม้แก้ว​ กำนันผู้ใหญ่บ้าน​ต.เขาไม้แก้ว​ โดยวัตถุประสงค์นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย​มอบโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วเพื่อนำไปซ่อมแซม​ บำรุงสถานศึกษา​ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในชุมชน​ อีกทั้งยังส่งเสริมให้คนในชุมชน​ และผู้ร่วมงาน​ เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย​ และห่างไกลยาเสพติด​ รวมถึงให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน​ พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ทำเวลาได้ดี

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

 :  19 มี.ค. 2567
วันอังคาร 19 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวสันต์ ยอดสร้อย รองประธานสภา อบต.เขาไม้แก้ว ทำหน้าที่ประธานสภา อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 เพื่อจัดซื้อโปรแกรมระบบบัญชีค่าน้ำประปา สนับสนุนการปฎิบัติงานการให้บริการประชาชน จดมาตรการใช้น้ำ คำนวณค่าน้ำ แจ้งชำระเงินค่าน้ำ ณ สถานที่ใช้น้ำ ในครั้งเดียว

ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2567

 :  05 มี.ค. 2567
วันที่ 5 มีนาคม เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว เป็นประธานเปิด
ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว คณะ อสม.ต.เขาไม้แก้ว โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน โดยมีนางรจนา พาณิชยานุเคราะห์
ตำแหน่ง ผู้นำการออกกำลังกายแบบแอโรบิกของจังหวัดระยองมาเป็น วิทยากร โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพร่างกาย และได้ทำกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งระหว่าง ผู้สูงอายุด้วยกัน และบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งให้ผู้สูงอายุนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง เดินทางมา อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อพบปะพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ แก้ไขปัญหาทุกด้านร่วมแนวทางปฏิบัติกับ อบต.เขาไม้แก้ว

 :  21 ก.พ. 2567
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10:00 น.
นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง เดินทางมา อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อพบปะพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ แก้ไขปัญหาทุกด้านร่วมแนวทางปฏิบัติกับ อบต.เขาไม้แก้ว ณ ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว โดยมีนายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง จากนั้นลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้ป่วยและผู้พิการในพื้นที่ต่อไป

กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

 :  12 ก.พ. 2567
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 อบต.เขาไม้แก้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) นำโดยนายจำเนียร กีทีกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต. และประชาชนในพื้นที่ อบต.เขาไม้แก้ว เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 และ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมประชาคมได้แสดงความคิดเห็นและชี้แจงปัญหา/ความต้องการของตนเองให้ อบต.เขาไม้แก้ว ได้รับทราบ และนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กิจกรรม Kick-Off ธนาคารขยะ อบต.เขาไม้แก้ว

 :  06 ก.พ. 2567
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไม้แก้ว เข้าร่วมกิจกรรม Kick-Off ธนาคารขยะ อบต.เขาไม้แก้ว "ขยะปันสุข" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันอังคารแรกของเดือน สามารถนำขยะรีไซเคิลมาแลกสิ่งของอุปโภค-บริโภค ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
**ขยะรีไซเคิลที่นำมาแลก ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดพลาสติกสี ขวดแก้ว กระดาษ กระดาษลัง กระป๋อง และเหล็ก
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 072634 ต่อ 105

ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

 :  06 ก.พ. 2567
อบต.เขาไม้แก้ว จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
โดยลงพื้นที่จัดประชุมในเขตม.1-ม.5 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของประชาชน ทั้ง 5 หมู่ โดยใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและมีบริการออกเก็บค่าขยะ ค่าภาษีให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยทำการลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 5 หมู่บ้าน 

ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

 :  06 ก.พ. 2567
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว เป็นประธานเปิด 
ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว คณะ อสม.ต.เขาไม้แก้ว โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน โดยมีคณะครู กศน. อ.บางละมุงมาจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพร่างกาย และได้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งระหว่าง ผู้สูงอายุด้วยกัน และ ยังมีบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งให้ผู้สูงอายุนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้
 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ครั้งที่ 1/2567

 :  18 ม.ค. 2567
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จัด
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ครั้งที่ 1/2567 โดยการอนุมัติแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 และพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วจำนวน 1 โครงการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้วรวมจำนวน 5 โครงการ เพื่อนำไปดำเนินการจัดโครงการต่อไป

เปิดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก ในวาระวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

 :  18 ม.ค. 2567
12 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว เป็นประธานกล่าว
เปิดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก ในวาระวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีตำบลเขาไม้แก้ว ณ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วและ โรงเรียนบ้านภูไทร โดยการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมการแสดงของเด็กๆ มอบของขวัญให้แก่เด็กจัดแข่งกีฬาสี โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนา เด็กในวันนี้ เพื่อให้เป็น ผู้ใหญ่ในวันหน้า ที่มีความพร้อมทั้งสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา จิตใจที่ดีงาม รวมถึงการดำรงชีวิต อย่างมีคุณภาพ เพื่ออนาคตที่ดีของเด็ก และประเทศชาตินั้น จึงเป็นหน้าที่หลัก ของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะช่วยกันพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพ เพื่อให้เด็กสามารถ เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเติบโตอย่างรวดเร็ว
ดั่งคำขวัญวันเด็กประจำปี 2567 ของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”โดยในงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ ได้มีภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเขาไม้แก้ว และชุมชน ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 เพื่อให้เด็กได้มีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนการจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม มอบของขวัญ ของรางวัล แก่เด็กที่มาร่วมงาน

ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2567

 :  03 ม.ค. 2567
วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว เป็นประธานเปิด
ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว คณะ อสม.ต.เขาไม้แก้ว โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมประมาณ 160 คน โดยมีหลวงพ่อบุญเหลือ ธัมมทีโป วัดโป่งสะเก็ด มาบรรยายธรรมต้อนรับปีใหม่ และมีกิจกรรมจับรางวัลมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพร่างกาย และได้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งระหว่าง ผู้สูงอายุด้วยกัน และ ทั้งบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งให้ผู้สูงอายุนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านคา จ.ราชบุรี

 :  25 ธ.ค. 2566
วันที่ 22 ธันวามคม 2566 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นางสาวพิชยา จันทร์เจริญ ปลัด อบต.เขาไม้แก้ว
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยการนำของนายนพรัตน์ ธนะชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา พร้อมทีมงาน ทั้งนี้ได้ขอเข้าศึกษาดูงาน หัวข้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2567

 :  25 ธ.ค. 2566
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00น. อบต.เขาไม้แก้วจัด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2567 เพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการพนักงานงาน อบต.เขาไม้แก้ว กลุ่มพัฒนาสตรี ต.เขาไม้แก้ว คณะครูนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน อสม.ต.เขาไม้แก้ว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน บริษัท.เจแอนด์ซี เซอร์วิสกรุ๊ป ร่วมทำกิจกรรม ทำความสะอาดศานสถาน ทำความสะอาด กวาดลานวัด,ตัดกิ่งไม้ ล้างห้องน้ำฯ ณ วัดสายสุคนธ์

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ต.เขาไม้แก้ว ประจำปี 2566

 :  29 พ.ย. 2566
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสระน้ำหลวงปู่นิลวัดเขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้วพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิก อบต.เขาไม้เแก้ว ผู้นำชุมชน​ กลุ่มสตรี​ ต.เขาไม้แก้ว​ คณะครู​ ทั้ง3​รร.​และกศน.ต.เขาไม้แก้ว ร่วม
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ต.เขาไม้แก้ว ประจำปี 2566 โดยมีประชาชนมาร่วมกันอย่างคับคลั่ง ภายในงานมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดลายดอก ชุดไทย ร่วมงานและนำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติไปลอย มีการจัดแสดงกระทงสวยงามของแต่ละหมู่บ้าน​ การแสดงของเด็กนักเรียนภายในตำบล​ ในการจัดงานดังกล่าว พร้อมทั้งการแสดงดนตรีจากทัพศิลปิน – ดารา ตลกจาก ช่อง 7 สี นำทีมงาน​ โดย พิเชษฐ​ ศรีราชา​ การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรักษาขนบธรรมเนียมและเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน และถ่ายทอดต่อยังอนุชนคนรุ่นหลังสืบไป

กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด

 :  22 พ.ย. 2566
วันนี้ (26 มิ.ย.66) นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต เขาไม้แก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.เขาไม้แก้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.เขาไม้แก้ว เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก กับโรงเรียนบ้านภูไทร โดยมีการจัด
กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
"รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 :  16 มิ.ย. 2566
วันที่ 16 มิถุยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว และอาสาสมัครประจำหมู่บ้านหมู่บ้าน ร่วมกัน
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบท และแจกแผ่นพับให้ความรู้ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดต่อเนื่อง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย ปีงบ 2566 ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ประชุมคณะกรรมการขับเคลืื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ครั้งที่ 1/2566

 :  14 มิ.ย. 2566
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายให้นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการขับเคลืื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ครั้งที่ 1/2566 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ ภารกิจหน้าที่ เป้าหมาย และการติดตามประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 7 ภาคีเครือข่าย และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จิตธรรม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที

 :  04 เม.ย. 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 อบต.เขาไม้แก้ว จัดกิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ บริเวณ ป่าชุมชนบ้านห้วยลึก

โดยนายจำเนียร กีทีปกูล มอบหมายให้นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว เป็นประธาน เปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและ พนักงาน อบต.เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ ในกิจกรรมได้มีการทำความสะอาดศาลาพระแก้วมรกตบนเขา กำจัดวัชพืช กวาดลานเดิน เพื่อพัฒนาจิตใจให้เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวม ทำประโยชน์ให้กับสาธารณะ ลดการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งจะท าให้พนักงานเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการ ไม่ท าให้เกิดการทุจริตและเพื่อให้ประชาชนที่สนใจขึ้นไปกราบไหว้องค์พระแก้วมรกต กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ต้นไม้ป่าและสมุนไพรไทย ต่อไป


แสดงรายการที่ 1 ถึง 24 จากทั้งหมด 24 รายการ

ขึ้นบนสุด