1 มกราคม 2566 กรมธนารักษ์ เริ่มใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน รอบบัญชี 2566-2569