กิจกรรม Kick-Off ธนาคารขยะ อบต.เขาไม้แก้ว (06 กุมภาพันธ์ 2567)

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไม้แก้ว เข้าร่วมกิจกรรม Kick-Off ธนาคารขยะ อบต.เขาไม้แก้ว "ขยะปันสุข" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันอังคารแรกของเดือน สามารถนำขยะรีไซเคิลมาแลกสิ่งของอุปโภค-บริโภค ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
**ขยะรีไซเคิลที่นำมาแลก ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดพลาสติกสี ขวดแก้ว กระดาษ กระดาษลัง กระป๋อง และเหล็ก
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 072634 ต่อ 105

ขึ้นบนสุด