ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านคา จ.ราชบุรี (25 ธันวาคม 2566)

วันที่ 22 ธันวามคม 2566 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นางสาวพิชยา จันทร์เจริญ ปลัด อบต.เขาไม้แก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยการนำของนายนพรัตน์ ธนะชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา พร้อมทีมงาน ทั้งนี้ได้ขอเข้าศึกษาดูงาน หัวข้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี

ขึ้นบนสุด