กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2567 (25 ธันวาคม 2566)

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00น. อบต.เขาไม้แก้วจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2567 เพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการพนักงานงาน อบต.เขาไม้แก้ว กลุ่มพัฒนาสตรี ต.เขาไม้แก้ว คณะครูนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน อสม.ต.เขาไม้แก้ว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน บริษัท.เจแอนด์ซี เซอร์วิสกรุ๊ป ร่วมทำกิจกรรม ทำความสะอาดศานสถาน ทำความสะอาด กวาดลานวัด,ตัดกิ่งไม้ ล้างห้องน้ำฯ ณ วัดสายสุคนธ์

ขึ้นบนสุด